• اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 فروتن دبیر شورای سیاست گذاری سازمان سما در استان خوزستان شد
فروتن دبیر شورای سیاست گذاری سازمان سما در استان خوزستان شد
چهارشنبه 1 مرداد 1393  15:34
 اولین کارمند استخدامی سمای واحد اهواز رسمی – قطعی شد
اولین کارمند استخدامی سمای واحد اهواز رسمی – قطعی شد
چهارشنبه 1 مرداد 1393  15:34
 فروتن دبیر شورای سیاست گذاری سازمان سما در استان خوزستان شد.
test
چهارشنبه 1 مرداد 1393  14:53
 کسپرسکی در مورد یک بدافزار قدیمی هشدار داد!
بازگشت نوع جدید Miniduke برای جاسوسی از دولت ها و سازمان های تجاری
سه شنبه 17 تير 1393  13:31
 نشست صمیمانه کارکنان آموزشکده های سما واحد اهوازبا رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
نشست صمیمانه کارکنان آموزشکده های سما واحد اهوازبا رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
دوشنبه 16 تير 1393  13:38
1 2 3 4 5 6
 نتایج 1 - 5 از تعداد 45  خبر 
انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع