• اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 جلسه شورای آموزشی آموزشکده های سما اهواز برگزار شد .
جلسه شورای آموزشی آموزشکده های سما اهواز برگزار شد .
دوشنبه 6 بهمن 1393  10:56
 جلسه کمیته انضباطی آموزشکده های سما اهواز برگزار شد
جلسه کمیته انضباطی آموزشکده های سما اهواز برگزار شد
دوشنبه 6 بهمن 1393  10:55
 جلسه ارزیابی اساتید آموزشکده های سما اهواز برگزار شد
جلسه ارزیابی اساتید آموزشکده های سما اهواز برگزار شد
دوشنبه 6 بهمن 1393  10:54
 مسابقه انتخاب نام مناسب برای فصلنامه پژوهشی سما
مسابقه انتخاب نام مناسب برای فصلنامه پژوهشی سما
يکشنبه 5 بهمن 1393  16:24
 برگزاری مسابقات طرح قدس در آموزشکده های سما واحد اهواز
برگزاری مسابقات طرح قدس در آموزشکده های سما واحد اهواز
چهارشنبه 1 بهمن 1393  14:38
1 2 3 4 5 6
 نتایج 1 - 5 از تعداد 85  خبر 
انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع