• اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 به روز رسانی صدور گواهینامه های موقت فارغ التحصیلی دانشجویان سما واحد اهواز
به روز رسانی صدور گواهینامه های موقت فارغ التحصیلی دانشجویان سما واحد اهواز
يکشنبه 27 ارديبهشت 1394  15:16
 برگزاری اولین جلسه کمیته تخفیفات آموزشکده های فنی و حرفه ای سما واحد اهوازدر سال جدید
برگزاری اولین جلسه کمیته تخفیفات آموزشکده های فنی و حرفه ای سما واحد اهوازدر سال جدید
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394  16:28
 برگزاری جلسه صمیمانه بازنشستگان شاغل در سما با معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اهواز
برگزاری جلسه صمیمانه بازنشستگان شاغل در سما با معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اهواز
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394  15:57
 برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی آموزشکده های سما واحد اهواز در سال 94
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی آموزشکده های سما واحد اهواز در سال 94
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394  12:45
 برگزاری جلسه شورای فرهنگی آموزشکده های سما اهواز با حضور نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی خوزستان
برگزاری جلسه شورای فرهنگی آموزشکده های سما اهواز با حضور نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی خوزستان
يکشنبه 20 ارديبهشت 1394  19:0
1 2 3 4 5 6
 نتایج 1 - 5 از تعداد 110  خبر 
انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع